Indice articoli

 • Sa pò cred püssee a l'asan ch'al sò padrón
 • L'agnell ümán al teta la sò mamm e pö anca quela di altri
 • L'è cumè dagh un biscotín a l'asan
 • Tu farét mîga cünt da tegním ch a bàlia
 • L'è gnanca bon a fà l'ò cul fund dal bücér
 • La gh'à la lengua cumé bachett da materazee
 • Tratà ben l'è 'n bucón da lecàrd
 • Capra servita s'impipa del becco
 • Fa mîga 'l ciall
 • Pòdi mîga cantá e portá la crûs
 • L'a pròpri fai na figüra da ciculatee
 • Basum ul cüü...
 • ...basum ul mè cha l'è bèll vungiüü
 • Danee e pecaa l'é brütt giüdicá
 • Al gh'à i denc in gûra
 • Curii, curii gent che la mè dòna la va 'n nient
 • Dònn ross gnanca 'l diavul j a cugnoss
 • L'é cumè cercagh i pistòll ai fraa
 • Fa sü 'l fagòtt
 • Tirá sü 'l ficc
 • Ul fiuu ch'a sa vuraress mai vedé
 • Na fö 'n di ram, o na fö'n di sces
 • L'è cumè queéla da la furbiséta
 • Furment e melgón a la sò stagión
 • La prima galina ch'a canta l'è quéla ch'a fai l'öv
  • Gata pietûsa la fa i gatín òrb
  • Al ma n'a fai vüna ... al m'a nai gió dal gèrlu
  • A l'è cumé 'l giüvidi
  • A na bona lavandèra tücc i piòd va ben
  • Cativa lavandéra la tröma mai la piòda bona
  • Gh'è gir legna verda
  • Mazz da lòv in sül balcón i prumett quaicòss da bon
  • Al credeva da trová i lüganigh sü 'n di scess
  • Al gh'á 'l cüü in da l'òli
  • Al pò pissá 'n lecc e pö di ch'al'é südaa
  • Mèrda da vedèll la düra pòch
  • Quand la mèrda la munta 'n scagn o la spüza o la fa dagn
  • Al canta messa alta
  • L'é cumè pestá l'aqua in dal mortee
  • Un nagotín d'òr...fai sü 'n d'una föja da brûgh
  • Ofelee fa 'l tò mistee
  • Òli da gumbat
  • Orbisöö stampaa leva sü ch'a l'é fiocaa
  • Ul da dent l'é pai padròn, ul da fö l'é pai cujón
  • Brüsá 'l pajón
  • U mîga mangiaa 'l pan e lacc insema
  • Par cugnóssas ben begna mangiá insema na tina da pan e lacc
  • Un past par vèss bon al dev spüzá da vaca
  • Al vend lana senza pevri
  • Sum nassüda sota 'n brütt pianét
   • L'è mej un picett in capia che un mèrlu al gòr
   • Se ul pòru crist al mangia la galina o l'è maraa lü o l a galina
   • Pòca bela la vö vèss
   • Purscèll schif al fa pôch lard
   • Quand la ròda la toca i carcagn o sa tamóna o la fa dagn
   • Al duvará bev un bel puu in dal sbrofaduu
   • Ne 'l spüza ne 'l sa da bon
   • Fortünada quela spûsa che la prima l'é na tûsa
   • A mangiá domá verdüra inbrügada a va gió ibragh
   • J è sempru i strasc ch'a va a la fòla
   • Chi gh'a tusón non gridi ladrón
   • Chi gh'a tusann non gridi pütann